rovinj

batana

Rovinj - Rovigno

važno središte na zapadnoj obali Istre (Republika Hrvatska), ima status grada i oko 15.000 stanovnika

Rovinjsko priobalje razvedeno je brojnim uvalama, udolinama i rtovima. Zlatnu pejsažnu i ekološku važnost imaju park-šuma Zlatni rt - Muntrav, otočje Sv. Andrije, područje Paluda, Limski zaljev i kamenolom u predjelu Monfiorenca. Duž obalnog pojasa, čija flora i fauna imaju naglašeno mediteransko obilježje, prevladava djelomice vlažna sredozemna klima. Dok čovjekova nazočnost na rovinjskom području seže u pretpovijesna razdoblja, starodrevna gradska jezgra, nastala na otočnoj gradini prethistorijske naseobine (brončano, željezno doba), potječe iz vremena II.-IV. stoljeća i pokazuje svojstvene mletačke urbanističko-graditeljske domašaje i obrasce nastale na kasnoantičkoj i ranosrednjovjekovnoj podlozi. Povijesno je središte smješteno na brežuljku i ograničenu prostoru nekadašnjeg otoka, s kućama zbijenim i nagomilanim jedna uz drugu sve do prostora pred baroknom crkvom sv. Eufemije koja svojim vitkim zvonikom nadvisuje grad, prostrani zaljev Valdibore na sjeveru, i onaj slikoviti otoka Sv. Katarine na jugu.

svjetionikRovinj je važno gospodarsko središte s vodećim djelatnostima i tvrtkama vezanim uz turističko-hotelsko poslovanje (hoteli, turistička naselja, autokampovi, privatan smještaj itd.), industriju (prvenstveno prerada duhana i proizvodnja ribljih konzervi), pomorstvo i ribarstvo.

U gradu su sjedišta brojnih športskih društava, važnih znanstveno-istraživačkih institucija (Institut "Ruđer Bošković" s Akvarijem, Centar za povijesna istraživanja), kulturnih ustanova (Zavičajni muzej, Pučko otvoreno učilište, Gradska knjižnica Matije Vlačića Ilirika, Matica hrvatska, Zajednica Talijana, Hrvatsko kulturno društvo "Franjo Glavinić", KUD "Marco Garbin", kazalište-kino "A. Gandusio", MMC, Centar vizualnih umjetnosti "Batana", Umjetnička kolonija, Limena glazba, Mažoretkinje, Ljetni festival klasične glazbe) te škola (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole). Rovinj je pobratimljen s talijanskim gradovima Adriom i Camaioreom te s njemačkim Leonbergom.